Przeskocz do treści

Przebudowa i rozbudowa Amfiteatru w Żarkach Letnisku

 

                                

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska z dniem 24.02.2020r. przystąpiło do realizacji operacji pn. „Przebudowa i Rozbudowa Amfiteatru w Żarkach Letnisku”, mającej na celu poprawę jakości życia mieszkańców z obszaru działania LGD PPJ, kultywowanie dziedzictwa lokalnego, promowanie kultury i tradycji. Operacja przyczyni się do powiększenia bazy rekreacyjno-kulturalnej w Gminie Poraj. Realizacja projektu wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy, przyczyni się do poprawy wizerunku obszaru wiejskiego, wprowadzając nową interesującą ofertę spędzania czasu wolnego, nastąpi wzrost atrakcyjności obszaru.