Przeskocz do treści

28 lipca odbyło się spotkanie Zarządu TPŻL.
Omówiono, między innymi problemy związane z budową amfiteatru oraz postanowiono udzielić wsparcia bezskutecznym staraniom mieszkańców o ustawienie znaków drogowych na ulicy Letniskowej. Po raz kolejny poruszono problem nadmiernej, bezmyślnej wycinki drzew na wielu posesjach w Żarkach Letnisku.
Zdecydowano o złożeniu wniosku do Starosty, Wójta i Naczelnika Nadleśnictwa o konieczności wzmożenia kontroli, co do zasadności wydawania zezwoleń na wycinkę drzew.
Ustalono, że potrzebne jest spotkanie z Sołtysem i Radą Sołecką w sprawie organizacji zebrania wiejskiego.
Zapraszamy mieszkańców i turystów na Wieczorek taneczny , który odbędzie się 7 sierpnia, na placyku przed siedzibą TPŻL. Będą ciasta, herbata, kawa i grillowane kiełbaski.
Organizacja Wieczorku z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Pomału, ale sukcesywnie zmienia się dotychczas niezbyt piękne centrum naszej miejscowości.
Dzięki staraniom i pracy Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska już drugi rok z rzędu ulice w centrum zdobią ukwiecone gazony. Pieniądze na ten cel, w Towarzystwo pozyskało z Urzędu Marsza
łkowskiego, a sadzonki zafundował Urząd Gminy. Członkowie Towarzystwa pełnią teraz dyżury przy pielęgnacji gazonów, by były pięknie ukwiecone przez cały sezon.Sztandarową inwestycją Towarzystwa , która zdecydowanie zmieni tę część centrum, jest budowa amfiteatru. Koszt I etapu to 200 tys. zł . Pieniądze na ten cel w wysokości 150 tys. zł uzyskało Towarzystwo z Urzędu Marszałkowskiego, a brakującą kwotę 50 tys. przekazali jak zwykle hojni i niezawodni pp. Sobczykowie.
Wykorzystanie środków, które Towarzystwo otrzyma w formie refundacji umożliwiła pożyczka z Urzędu Gminy.
Prace przygotowawcze do inwestycji sfinansowało Towarzystwo ze środków sponsorów.
Zakończenie I etapu to połowa września br.
II etap czyli zadaszenie Towarzystwo zamierza wykonać w przyszłym roku, licząc na hojność mieszkańców ( trwa publiczna zbiórka), niezawodność sponsorów i własne starania o zdobycie stosownego grantu.
                                                                                                                                  bts