Przeskocz do treści

Ten obiekt wybudowaliśmy wspólnie, dlatego też chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają nasze przedsięwzięcie. 31 osobom, które zasiliły zbiórkę internetową, wpłacali nawet uczniowie i prawie wszyscy radni. Najmniejsza kwota to 10zł, najwyższa 1000zł.Zebraliśmy 4211 zł. Za zebraną kwotę kupiliśmy kamień elewacyjny, którym będą obłożone murki. Pracę tę bez kosztowo wykona były sołtys, członek Towarzystwa pan Mirosław Kozieł. Szacunek panie Mirosławie.

Dziękujemy naszym niezawodnym sponsorom, których uhonorujemy specjalnymi tabliczkami. Za otrzymane od nich pieniądze 8200zł wykonamy napis na murku, założymy monitoring i wykończymy zaplecze gospodarcze.

Przed nami II etap, udowa dachu. POMOZECIE !!!

Spotkanie Zarządu poświęcone było ustaleniu zakresu prac inwestycyjnych w bieżącym roku. Postanowiono całość pozyskanych środków przeznaczyć na budowę zadaszenia amfiteatru, wykończenie elementów pionowych wykonać we własnym zakresie, oraz pozyskać sponsorów na pozostałe prace wykończeniowe.

Uzgodniono też, optymistycznie, że imieniny Hrabiny odbędą się 20 sierpnia w formule lat 20/30 tych ub. w.