Przeskocz do treści

LASY CZYSTE, TO ... CHYBA OCZYWISTE ?

W dniu 15.09.2021 r, z inicjatywy członków Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych 12-29 Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Częstochowie, uczniów I-ej i II-ej klasy WZ Szkoły Branżowej I Stopnia w ZS im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie, w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Żarek – Letniska, a Śląską Wojewódzką Komendą OHP w Katowicach, odbyła się kolejna akcja sprzątania Żarek – Letniska oraz okalającego ją lasu.

Akcja Sprzątanie Świata – Polska, pod hasłem: ”Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy”, realizowana jest w ramach programu: „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Została też zgłoszona do Fundacji „NASZA ZIEMIA”.

Po ostatnich obfitych zbiorach śmieci, szczególnie w lesie, uczestnicy postanowili wykorzystać sprzyjającą pogodę i ponownie wyruszyć na „zbiory”. Spodziewali się, że po okresie wakacyjnym oraz weekendowym, które sprzyjają zanieczyszczaniu terenów rekreacji, nie wrócą z pustymi workami...

W przedsięwzięciu wzięło udział 21 uczestników wraz z wychowawcami z ramienia OHP oraz szkoły, a także przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Żarek – Letniska. W sumie, młodzież podzielona na czteroosobowe grupy wraz z opiekunem, podczas 5 godzin sprzątania terenów zielonych, udrożniła koryto rzeki Czarki i zebrała 17 worków 120 litrowych, głównie: puszki i szklane butelki po alkoholu, plastikowe butelki po napojach, opakowania po artykułach spożywczych, szmaty, świetlówki, dywan, płytki łazienkowe, elementy metalowe, itp.

Akcja zakończyła się wspólną konsumpcją kiełbasek upieczonych na grillu, zorganizowaną na terenie siedziby Towarzystwa. Zintegrowała uczestników dwóch roczników oraz była przyczynkiem do zawiązania bliższych znajomości. Wszyscy uczestnicy stwierdzili że, dzięki osobistemu wkładowi w ochronę środowiska, podnieśli swoją świadomość ekologiczną. Naocznie przekonali się, że lasy to przede wszystkim płuca naszej Ziemi, dom dla wielu gatunków zwierząt i roślin, o które szczególnie musimy dbać, aby zatrzymać efekt cieplarniany. Na pewno będą propagować ekologiczny styl życia w swoim najbliższym otoczeniu.

Autor tekstu: Anita Kruszyńska

Autor zdjęć: Agata Rogacka, Ewelina Hys-Maślanka, Monika Gęsikowska, Anita Kruszyńska oraz przedstawiciele TPŻL w składzie: Iwona Skupień, Teresa Koścień, Barbara Trząskowska - Szczesniak, Jolanta Chmura oraz Zbigniew Janusieiwcz i Zbigniew Grzyb

Walne Zebranie członków to najwyższa władz w każdym stowarzyszeniu,  udziela ono  Zarządowi absolutorium, bez którego, nie może on funkcjonować w kolejnym roku. W tym roku, ze względu na ograniczenia pandemiczne Zebranie odbyło się dopiero 10  września. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa w 2020 r przedstawiła prezes Barbara Woźniak, a finansowe skarbnik- Teresa Koścień. -W dyskusji przede wszystkim wyrażano ubolewanie, że pandemia uniemożliwiła organizację sztandarowej imprezy Towarzystwa- Imienin Hrabiny oraz innych imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Zarząd , który w 2020 r spotkał się 20 razy ograniczył swoją działalność  do prac organizacyjnych związanych z inwestycją budowy amfiteatru- opracowanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę, zgromadzenie środków na realizację, wyłonienie wykonawcy.

Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Rewizyjnej, który przedstawił Lech Zemanek, zgromadzeni w głosowaniu jawnym  jednogłośnie udzielili  Zarządowi Absolutorium oraz zatwierdzili Plan Pracy na 2021r.

 

Nieco później niż to wynikało z harmonogramu, rozpoczął się I etap budowy amfiteatru. Kosztem 200 tyś. zł zbudowana zostanie scena, zaplecze oraz drogi dojazdowe i podjazd dla niepełnosprawnych. Zakończenie prac przewidziano na koniec września.

Przed Towarzystwem Przyjaciół Żarek Letniska ambitne i trudne zadanie znalezienie pieniędzy na realizację II etapu w przyszłym roku.

 

 

TPŻL organizuje naukę obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z internetu. Osoby chętne, nie tylko seniorzy mogą się zgłaszać pod nr. telefonu 665 146 298. do 15 września.
NAUKA BEDZIE BEZPŁATNA
Pierwsze spotkanie -  20 września w siedzibie TPŻL przy ulicy Akacjowej 4