Przeskocz do treści

Historia TPŻL

Historia TPŻL

TPŻ Bloku powstało w 1947r z inicjatywy inż. Architekta Jana Gadomskiego. Działało do 1949r. Jedyna pamiątka to ogłoszenie prasowe z Życia Częstochowy z 1948r

W skład zarządu towarzystwa weszli:

 • - Jan Gadomski
 • - Jan Brylski
 • - Antoni Dulias
 • Czesław Gandziarski
 • Aleksander Krystmann
 • - Michał Kulik
 • - Władysław Pająk
 • - Czesław Trefoń

Prawie po 40 latach reaktywacja z inicjatywy Antoniego Duliasa w 1991r. Wtedy TPŻL zostało zalegalizowane w Sądzie Woj w Częstochowie Sygn. Akt 5/91

 • Przewodniczący Jacek Dudało
 • Skarbnik Krzysztof Deles
 • Sekretarz Jacek Nowak

Członkowie Zarządu: Ela Jatulewicz, Halina Mitas, Maria Uscieńska, Janusz Malczewski.

Komisja rewizyjna: Antoni Dulias, Lidia Osika - Szczagiel, Zdzisława Klimczyk.

Po roku działalności przew. Jacek Dudało i skarbnik Krzysztof Deles rezygnują. Tymczasowym przewodniczącym zostaje Janusz Malczewski rok 1992.

W 1993r nowy przewodniczący Sławomir Dobosz i jego zastępca Marian Witas reorganizują pracę Towarzystwa. W skład zarządu wchodzą: Sławomir Dobosz, M. Witas, Zbigniew Szecówka – skarbnik, Jolanta Holi sekretarz, czł zarządu Zdzisław Rogusz. Powołane zostają do pracy komisje, które mają zajmować się określoną działalnością .Powstaje:

Komisja historyczna z przew. Zdzisławem Klimczykiem i jego zastępcą zygmuntem Biernatem. Opracowanie historii Żarek Letniska, Remont parkowej altanki, otoczenie opieką willi na ul. PCK

Komisja ekologiczna przew. Marian Jędrzejkiewicz

Komisja Kultury przewodnicząca Cecylia Bereszko – pozyskanie nowej siedziby dla biblioteki i założenie filii domu Kultury

Pan Antonii Dulias rozpoczął wydawanie gazetki CZARKA.

W 1995r po śmierci Sławomira Dobosza przewodniczącym zostaje Marian Witas. Reszta Zarządu bez zmian. Jego działaność też jest krótka bowiem wkrótce dopada go choroba i w czerwcu 1998r umiera. Towarzystwo przestaje działać.

W lutym 2000r Tadeusz Zawadzki wraz z grupą aktywnych mieszkańców Żarek Letniska reaktywują działalność

Przew. Tadeusz Zawadzki, zastępca Juliusz Kron, sekretarz Małagorzata Służałek, skarbnik Barbara Trybuszewska. Do Zarządu weszli: J. Holi, Z. Klimczyk, Krystyna Mazanek, Zbigniew Nowak Zdzisław Rogusz Lidia Osika- Szczagiel, Ireneusz Szyller.

W 2007r prezesem zostaje Jacek Nowak, wice prezesami B. Trząskowska-Szcześniak i Piotr Kowalik. J. Holi Sekretarz, A. Będkowski skarbnik, T. Zawadzki i F. Dryjski członkami zarządu.

Reaktywowana zostaje działalność wydawnicza. Powstaje kwartalnik LETNISKOwiec. Od 2008r działalnością Towarzystwa kieruje Krystyna Bodnar-Miler gdyż Jacek Nowak jest śmiertelnie chory. Umiera 28 kwietnia 2009r.

06 lipca 2010r nieoczekiwana rezygnacja prezeski Krystyny Bodnar-Miler.