Przeskocz do treści

Nieco później niż to wynikało z harmonogramu, rozpoczął się I etap budowy amfiteatru. Kosztem 200 tyś. zł zbudowana zostanie scena, zaplecze oraz drogi dojazdowe i podjazd dla niepełnosprawnych. Zakończenie prac przewidziano na koniec września.

Przed Towarzystwem Przyjaciół Żarek Letniska ambitne i trudne zadanie znalezienie pieniędzy na realizację II etapu w przyszłym roku.

 

 

TPŻL organizuje naukę obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z internetu. Osoby chętne, nie tylko seniorzy mogą się zgłaszać pod nr. telefonu 665 146 298. do 15 września.
NAUKA BEDZIE BEZPŁATNA
Pierwsze spotkanie -  20 września w siedzibie TPŻL przy ulicy Akacjowej 4

 

 

                                          WALCZYMY  O  DRZEWA

 

 

 

 

 

 

 

  Fanaberia-brukowa kostka zastąpiła sosny wycięte na całej posesji

Żarki Letnisko 10 sierpnia 2021 r

APEL TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŻAREK LETNISKA

STAROSTWO POWIATOWE MYSZKÓW, URZĄD GMINY PORAJ,

NADLEŚNICTWO ZŁOTY POTOK

Zagrożenie życia na Ziemi spowodowane katastrofą klimatyczną stało się już powszechnie wiadomym faktem.

Ludzkość już płaci straszną cenę, , śmierci tysięcy osób w różnych kataklizmach. Koszty niewłaściwego gospodarowanie zasobami naszej planety płacimy i ponosić będziemy będziemy coraz większe by odwrócić ten negatywny trend.

Jednym z takich działań jest pozyskiwanie prądu z odnawialnych źródeł energii i temu celowi służy min. fotowoltaika. Jednak instalowanie paneli fotowoltaicznych w zadrzewionych okolicach takich jak Żarki Letnisko, przyniosło nowe zagrożenie-masowe wycinanie drzew, by zwiększyć dopływ Słońca. Poprawiając jedno, NISZCZYMY DRUGIE. Przecież nikomu już dzisiaj nie trzeba tłumaczyć jakie znaczenie dla stabilizacji klimatu maja drzewa.

Tymczasem firmy instalujące panele, rekomendują odbiorcom ograniczenie drzewostanu, by zwiększyć efektywność ekonomiczną paneli.

Mając taki „glejt” urzędnicy bez większych problemów wydają zezwolenia na wycinkę drzew, a przecież wystarczy PRZYCIĄĆ korony drzew by uzyskać podobny skutek. Oczywiście jest to bardziej kosztowne i nie przynosi zysku w postaci pozyskanego drewna.

NIE MOŻEMY SIĘ JEDNAK GODZIĆ NA TO BY DLA OSIĄGNIĘCIA NIEWIELKIEj korzyści NISZCZYĆ DRZEWA W NASZEJ MIEJSCOWOŚCI.

Dlatego my, mieszkańcy Żarek Letniska, zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy wydają zezwolenia na wcięcie drzew, Urzędu Gminy Poraj, Starostwa Powiatowego w Myszkowie i Nadleśnictwa Złoty Potok, o zwiększenie NADZORU nad zasadnością wydawanych zezwoleń.

Nagminną praktyką w Żarkach Letnisku stało się pustoszenie całych posesji nie tylko przy instalowaniu fotowoltaiki lecz także przy nowych inwestycjach lub w ogóle dla własnego widzi mi się.

Do niedawna, zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego, można było w Żarkach Letnisku zabudować do 30 % powierzchni działki, obecnie prawem kaduka zabudowuje się i 80 %, oczywiście wycinając wszystkie drzewa.

Panie Starosto, Pani Wójt, Panie Naczelniku dołóżcie i Wy swoją cegiełkę do ochrony klimatu, wzmacniając nadzór na wydawaniem zezwoleń na wycinanie drzew, i powstrzymajcie to bezmyślne barbarzyństwo.

Zarząd

Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska

Barbarzyństwo