Przeskocz do treści

 

 

                                          WALCZYMY  O  DRZEWA

 

 

 

 

 

 

 

  Fanaberia-brukowa kostka zastąpiła sosny wycięte na całej posesji

Żarki Letnisko 10 sierpnia 2021 r

APEL TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŻAREK LETNISKA

STAROSTWO POWIATOWE MYSZKÓW, URZĄD GMINY PORAJ,

NADLEŚNICTWO ZŁOTY POTOK

Zagrożenie życia na Ziemi spowodowane katastrofą klimatyczną stało się już powszechnie wiadomym faktem.

Ludzkość już płaci straszną cenę, , śmierci tysięcy osób w różnych kataklizmach. Koszty niewłaściwego gospodarowanie zasobami naszej planety płacimy i ponosić będziemy będziemy coraz większe by odwrócić ten negatywny trend.

Jednym z takich działań jest pozyskiwanie prądu z odnawialnych źródeł energii i temu celowi służy min. fotowoltaika. Jednak instalowanie paneli fotowoltaicznych w zadrzewionych okolicach takich jak Żarki Letnisko, przyniosło nowe zagrożenie-masowe wycinanie drzew, by zwiększyć dopływ Słońca. Poprawiając jedno, NISZCZYMY DRUGIE. Przecież nikomu już dzisiaj nie trzeba tłumaczyć jakie znaczenie dla stabilizacji klimatu maja drzewa.

Tymczasem firmy instalujące panele, rekomendują odbiorcom ograniczenie drzewostanu, by zwiększyć efektywność ekonomiczną paneli.

Mając taki „glejt” urzędnicy bez większych problemów wydają zezwolenia na wycinkę drzew, a przecież wystarczy PRZYCIĄĆ korony drzew by uzyskać podobny skutek. Oczywiście jest to bardziej kosztowne i nie przynosi zysku w postaci pozyskanego drewna.

NIE MOŻEMY SIĘ JEDNAK GODZIĆ NA TO BY DLA OSIĄGNIĘCIA NIEWIELKIEj korzyści NISZCZYĆ DRZEWA W NASZEJ MIEJSCOWOŚCI.

Dlatego my, mieszkańcy Żarek Letniska, zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy wydają zezwolenia na wcięcie drzew, Urzędu Gminy Poraj, Starostwa Powiatowego w Myszkowie i Nadleśnictwa Złoty Potok, o zwiększenie NADZORU nad zasadnością wydawanych zezwoleń.

Nagminną praktyką w Żarkach Letnisku stało się pustoszenie całych posesji nie tylko przy instalowaniu fotowoltaiki lecz także przy nowych inwestycjach lub w ogóle dla własnego widzi mi się.

Do niedawna, zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego, można było w Żarkach Letnisku zabudować do 30 % powierzchni działki, obecnie prawem kaduka zabudowuje się i 80 %, oczywiście wycinając wszystkie drzewa.

Panie Starosto, Pani Wójt, Panie Naczelniku dołóżcie i Wy swoją cegiełkę do ochrony klimatu, wzmacniając nadzór na wydawaniem zezwoleń na wycinanie drzew, i powstrzymajcie to bezmyślne barbarzyństwo.

Zarząd

Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska

Barbarzyństwo

28 lipca odbyło się spotkanie Zarządu TPŻL.
Omówiono, między innymi problemy związane z budową amfiteatru oraz postanowiono udzielić wsparcia bezskutecznym staraniom mieszkańców o ustawienie znaków drogowych na ulicy Letniskowej. Po raz kolejny poruszono problem nadmiernej, bezmyślnej wycinki drzew na wielu posesjach w Żarkach Letnisku.
Zdecydowano o złożeniu wniosku do Starosty, Wójta i Naczelnika Nadleśnictwa o konieczności wzmożenia kontroli, co do zasadności wydawania zezwoleń na wycinkę drzew.
Ustalono, że potrzebne jest spotkanie z Sołtysem i Radą Sołecką w sprawie organizacji zebrania wiejskiego.
Zapraszamy mieszkańców i turystów na Wieczorek taneczny , który odbędzie się 7 sierpnia, na placyku przed siedzibą TPŻL. Będą ciasta, herbata, kawa i grillowane kiełbaski.
Organizacja Wieczorku z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.

Pomału, ale sukcesywnie zmienia się dotychczas niezbyt piękne centrum naszej miejscowości.
Dzięki staraniom i pracy Towarzystwa Przyjaciół Żarek Letniska już drugi rok z rzędu ulice w centrum zdobią ukwiecone gazony. Pieniądze na ten cel, w Towarzystwo pozyskało z Urzędu Marsza
łkowskiego, a sadzonki zafundował Urząd Gminy. Członkowie Towarzystwa pełnią teraz dyżury przy pielęgnacji gazonów, by były pięknie ukwiecone przez cały sezon.Sztandarową inwestycją Towarzystwa , która zdecydowanie zmieni tę część centrum, jest budowa amfiteatru. Koszt I etapu to 200 tys. zł . Pieniądze na ten cel w wysokości 150 tys. zł uzyskało Towarzystwo z Urzędu Marszałkowskiego, a brakującą kwotę 50 tys. przekazali jak zwykle hojni i niezawodni pp. Sobczykowie.
Wykorzystanie środków, które Towarzystwo otrzyma w formie refundacji umożliwiła pożyczka z Urzędu Gminy.
Prace przygotowawcze do inwestycji sfinansowało Towarzystwo ze środków sponsorów.
Zakończenie I etapu to połowa września br.
II etap czyli zadaszenie Towarzystwo zamierza wykonać w przyszłym roku, licząc na hojność mieszkańców ( trwa publiczna zbiórka), niezawodność sponsorów i własne starania o zdobycie stosownego grantu.
                                                                                                                                  bts